Fashionistas of 1960s Saigon: These vintage photos capture…

Fashionistas of 1960s Saigon: These vintage photos capture Vietnamese women’s street style that will make you go WOW!